Selecteer een pagina

Inzicht en overzicht.

Cliënt- én gebruiksvriendelijk telefoonmanagementsysteem.

Optimale bereikbaarheid.

TeleQ beantwoordt meteen de oproep en de cliënt kan zijn tijd beter indelen. Dit geldt tevens voor de medewerkers, die inzicht en overzicht hebben in het aanbod van telefoontjes zonder hinderend gerinkel. Die combinatie is voor beide partijen bevredigend omdat frustratie over en weer wordt voorkomen. Voor het management geldt dat de stuurinformatie gebruikt kan worden voor een optimale personeelsbezetting.

Cloudbased.

TeleQ is een volledige Cloudbased oplossing. Een online service die onafhankelijk van uw telefooncentrale functioneert. Indien de telefonische wachtrijen oplopen kan makkelijk worden opgeschaald. Een medewerker logt eenvoudig in via internet en maakt gebruik van een eigen telefoon, ongeacht de locatie waar de medewerker zich bevindt (andere vestiging, andere afdeling, onderweg of thuis).

Efficiënt.

Het systeem is eenvoudig te implementeren en vergt geen hardware investeringen. Het aantal gemiste telefoontjes wordt tot een minimum beperkt waardoor ook de kostbare “no-shows” zullen worden verminderd. Tevens zal er met een efficiëntere personeelsbezetting kunnen worden gewerkt.

Het implementatieproces is beperkt van omvang. Het teleQ systeem wordt geheel naar uw praktijk ingeregeld en door Overstag ICT persoonlijk begeleid.

Zo werkt teleq.

Installatie.

TeleQ is een cloudbased oplossing en werkt onafhankelijk van uw bestaande telefooncentrale. Het TeleQ menu wordt door Overstag ICT geheel naar uw praktijk ingeregeld. Het implementatieproces is beperkt van omvang en wordt persoonlijk begeleid.

Meteen contact.

TeleQ ontvangt meteen het inkomend telefoonverkeer; registreert op basis van nummerherkenning cq. vraagt om nummer en de reden van bellen. Door deze menuconstructie komt de beller op de juiste plek uit. Hier kan bijvoorbeeld ook het onderscheid worden gemaakt tussen arts en patiënt.

prioritering.

Vanuit de unieke menuconstructie, waardoor meteen inzichtelijk is waar de beller naartoe geleid moet worden en met welke prioriteit, kan gepland teruggebeld gaan worden. Op basis van het aantal inkomende oproepen, de gemiddelde gesprekslengte en het aantal ingelogde medewerkers bepaalt de boekingsmodule wanneer de beller aan de beurt is. De beller kiest voor terugbellen of wachten en krijgt bij terugbellen de mogelijkheid een latere terugbeltijd te selecteren.

Rustige werkomgeving.

Uw medewerkers loggen in op TeleQ, zien de geplande (terug)beltijden met reden van bellen en starten met het terugbellen van de lijst. Dit kan eenvoudig worden uitgevoerd met één muisklik. Het ontbreken van gerinkel is zeker met een combinatiefunctie zoals baliewerkzaamheden een groot voordeel.

Onze tevreden cliënten.

De volgende (zorg-) organisaties hebben TeleQ al succesvol geïmplementeerd:

Laat ons u helpen met korte wachttijden.

We komen u graag uitleggen wat TeleQ voor uw organisatie kan betekenen

TeleQ.

TeleQ zorgt ook tijdens piekmomenten dat de telefoon meteen wordt beantwoord.